Strona Główna

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W NOWYM SĄCZU

33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608

sog@pwsz-ns.edu.pl

NIP: 734-25-59-820 REGON: 491861240

Zespół ds. Zamówień Publicznych

zp@pwsz-ns.edu.pl

Obecna wersja profilu nabywcy została uruchomiona w dniu 24 listopada 2016 r. Wersja archiwalna znajduje się pod adresem http://zp2.pwsz-ns.edu.pl/