Inne postępowania

Usługi szkolenia z zakresu zasad obsługi systemu rezerwacji, a także przeszkolenia w zakresie tworzenia i modyfikacji rezerwacji lotniczych oraz przeprowadzenia podstawowych kalkulacji taryfowych, zakończonego egzaminem certyfikowanym, potwierdzającym znajomość danego systemu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wykaz kadry

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - pisemne zobowiązanie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Usługi szkolenia z zakresu zasad obsługi systemu rezerwacji, a także przeszkolenia w zakresie tworzenia i modyfikacji rezerwacji lotniczych oraz przeprowadzenia podstawowych kalkulacji taryfowych, zakończonego egzaminem certyfikowanym, potwierdzającym znajomość danego systemu - II postępownaie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - wykaz kadry

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - pisemne zobowiązanie

Wyjaśnienie treści zapytania (16.05.2017 r.)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu z zakresu ewakuacji z ciasnych przestrzeni

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - wzór oferty

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA