Postępowanie przetargowe ZP.382-4/19

Ogólne
NazwaWykonanie usługi zorganizowania obozu szkoleniowo-sprawnościowego zimowego w zakresie ratownictwa górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Data ogłoszenia16 stycznia 2019
Data decyzji16 stycznia 2019
TrybZamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa80610000-3
Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy80560000-7
Usługi świadczone przez ośrodki sportowe92610000-0
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
ogłoszenie na usługi społeczne
wzór umowy- załącznik nr 1 do ogłoszenia
formularz ofertowy - załącznik nr 2 do ogloszenia
wzór wykaz usług - załącznik nr 3 do ogłoszenia
wzór wykazu osób - załącznik nr 4 do ogłoszenia
informacja o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania
informacja o udzieleniu zamówienia.docx