Postępowanie przetargowe ZP.382-6/19

Ogólne
NazwaDostawa symulatora karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Data ogłoszenia6 lutego 2019
Data decyzji6 lutego 2019
TrybPrzetarg nieograniczony
Dodatkowe załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1- wzór umowy
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 - oświadczenie
Załącznik nr 6 - zobowiązanie
Załącznik nr 7 - wykaz usług
Załącznik nr 2a - wstępne oświadczenie Wykonawcy
Ogłoszenie o zamówieniu
wyjaśnienie i zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
protokół z otwarcia ofert
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania