Postępowanie przetargowe ZP.382-9/19

Ogólne
NazwaDostawa 10 komputerów na potrzeby przedmiotu Projektowanie bioniczne z elementami zarządzania środowiskowego
Data ogłoszenia22 marca 2019
Data decyzji22 marca 2019
TrybPrzetarg nieograniczony
Kody CPV
Komputery osobiste30213000-5
Dokumenty
SIWZ
Ogłoszenie postępowania przetargowego
Wstępne oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie
Zobowiązanie
Lista podmiotów
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 1 - wzór umowy.docx
Załącznik nr 7 - arkusz kalkulacyjny część I.xls
Załącznik nr 8 - Passmark 1_ Passmark 2.xlsb
POPRAWIONY ZAŁ. NR 7.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR ZP.382-9/19
WZÓR OFERTY
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania