Postępowanie przetargowe ZP.382-3/19

Ogólne
NazwaŚwiadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu"
Data ogłoszenia28 marca 2019
Data decyzji28 marca 2019
TrybZamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Usługi szkoleniowe80500000-9
Dodatkowe załączniki
Ogłoszenie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wzór oferty
Pisemne zobowiązanie
Wzór karty szkolenia
Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia
Wyjaśnienia nr 2
Ogłoszenie o unieważnieniu częśći III i XI
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja o udzieleniu zamówienia
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania
ogłoszenie o wyborze oferty.docx
ogłoszenie o wyborze oferty.docx
ogłoszenie o wyborze oferty.docx
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx