Postępowanie przetargowe ZP.382-16/19

Ogólne
NazwaUsługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z Pomysłem dla Siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru administracji.
Data ogłoszenia15 maja 2019
Data decyzji15 maja 2019
TrybZamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Hotelarskie usługi noclegowe55110000-4
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków55300000-3
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załacznik nr 3 do ogłoszenia
informacja o udzielaniu zamówienia
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania
ogłoszenie o wyborze oferty.docx