Postępowanie przetargowe ZP.382-20/19

Ogólne
NazwaWykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo na potrzeby Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Data ogłoszenia15 lipca 2019
Data decyzji15 lipca 2019
TrybZamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe92000000-1
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 3 - wzór wykazu uslug.doc
Załącznik nr 4 - wzór wykazu sprzętu.doc
Protokół z otwarcia ofert
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA.doc
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania
ogłoszenie o wyborze oferty.docx