Postępowanie przetargowe ZP.382-21/19

Ogólne
Nazwausługa zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne
Data ogłoszenia22 lipca 2019
Data decyzji22 lipca 2019
TrybZamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe92000000-1
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 3 - wzór wykazu uslug.doc
Protokół z otwarcia ofert
protokół z postępowania
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania
ogłoszenie o wyniku postepowania.docx