Postępowanie przetargowe ZP.382-24/19

Ogólne
NazwaUsługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru przedsiębiorczości (Pakiet I) etap II
Data ogłoszenia11 września 2019
Data decyzji11 września 2019
TrybZamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Hotelarskie usługi noclegowe55110000-4
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków55300000-3
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 3 do ogłoszenia.docx
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania