Postępowanie przetargowe ZP.382-25/19

Ogólne
Nazwa Usługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru przedsiębiorczości (Pakiet I) etap II- II post.
Data ogłoszenia 25 września 2019
Data decyzji 25 września 2019
Tryb Zamówienie na usługi społeczne
Kody CPV
Hotelarskie usługi noclegowe 55110000-4
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55300000-3
Dokumenty
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zobowiązanie
Wzór oferty
Dodatkowe załączniki
Załącznik nr 3 do ogłoszenia.docx
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty lub unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf