Lista postępowań

Resetuj filtry
Kod Nazwa nadana postępowaniu Data
ZP.382-7/18 Wykonanie usługi zorganizowania zimowego obozu szkoleniowo-sprawnościowego z zakresu ratownictwa górskiego i wysokościowego na potrzeby Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu 23 stycznia 2018
ZP.382-4/18 Organizacja zimowego obozu szkoleniowego prowadzonego przez Instytut Kultury Fizycznej 12 stycznia 2018
ZP.382-3/18 Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – rozbudowa istniejącego obiektu kubaturowego PWSZ w Nowym Sączu przy ulicy Kościuszki 2 wraz z infrastrukturą techniczną - II postępowanie 18 stycznia 2018
ZP.382-12/18 Usługa transportowa na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 28 marca 2018
ZP.382-14/18 Usługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z Pomysłem dla Siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru administracji 4 kwietnia 2018
ZP.382-10/18 Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – rozbudowa istniejącego obiektu kubaturowego PWSZ w Nowym Sączu przy ulicy Kościuszki 2 wraz z infrastrukturą techniczną - III postępowanie 7 lutego 2018
ZP.382-9/18 Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu 15 marca 2018
ZP.382-13/18 Dostawa środków czystości 11 kwietnia 2018
ZP.382-6/18 Dostawa oprogramowania na potrzeby Akademickiego Biura Karier w ramach projektu „Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy" 1 lutego 2018
ZP.382-8/18 Usługa drukowania ulotek, plakatów i innych materiałów oraz dostawa druków na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu 12 lutego 2018
ZP.382-5/18 Organizacja wizyt studyjnych z obszaru turystyki wraz z noclegiem i wyżywieniem realizowanych w ramach projektu „Absolwent z pomysłem na siebie" 22 lutego 2018
ZP.382-16/18 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu 8 maja 2018
ZP.382-18/18 Dostawa środków czystości - II postępowanie 27 kwietnia 2018
ZP.382-20/18 Świadczenie usługi wykonania, drukowania i dostawy druków akcydensowych dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 czerwca 2018
ZP.382-1-30/18 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 14 czerwca 2018
ZP.382-25/18 Wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo na potrzeby Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 21 czerwca 2018
ZP.382-15/18 Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu - II postępowanie 15 maja 2018
ZP.382-21/18 Wykonanie usługi zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia oraz infrastruktury sportowej na potrzeby letniego obozu szkoleniowego prowadzonego przez Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 7 czerwca 2018
ZP.382-2/18 Wykonanie usługi zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia studentów Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu podczas wyjazdowych wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompetencje szansą na rynku 24 maja 2018
ZP.382-11/18 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 17 kwietnia 2018
ZP.382-27/18 Wykonanie usługi zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia studentów Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu podczas wyjazdowych wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompetencje szansą na rynku" - II postępowanie 28 czerwca 2018
ZP.382-24/18 Świadczenie usług projektowych budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 25 czerwca 2018
ZP.382-22/18 Wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego z możliwością doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu 12 lipca 2018
ZP.382-26/18 Wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego z możliwością doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu - II postępowanie 24 lipca 2018
ZP.382-36/18 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników kursów/szkoleń organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” 6 listopada 2018
ZP.382-29/18 Świadczenie usług projektowych budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - II postępowanie 1 sierpnia 2018
ZP.382-33/18 Dostawa oprogramowania na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” 28 listopada 2018
ZP.382-23/18 Świadczenie usług szkoleniowych i organizacji staży w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 3 sierpnia 2018
ZP.382-1-31/18 Usługa projektowa - prace geodezyjno - kartograficzne związane z wykonaniem podziału działki 15/1 20 czerwca 2018
ZP.382-38/18 Całodobowa ochrona obiektów Kampusu Dydaktyczno- Sportowego Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 27 listopada 2018
ZP.382-37/18 Usługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z Pomysłem na Siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru przedsiębiorczości (Pakiet I) 31 października 2018
ZP.382-39/18 Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników kursów/szkoleń organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” - II postępowanie 16 listopada 2018
ZP.382-35/18 Dostawa sprzętu komputerowego - II postępowanie 29 listopada 2018
ZP.382-19/18 Malowanie pomieszczeń w budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 2 lipca 2018
ZP.382-1-32/18 Usługa udrożnienia wentylacji grawitacyjnej wg opinii kominiarskiej w Domu Studenta 20 sierpnia 2018
ZP.382-31/18 Wykonanie usługi zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia studentów Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu podczas wyjazdowych wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompetencje szansą na rynku" - III postępowanie 4 września 2018
ZP.382-17/18 Dostawa oprogramowania 7 września 2018
ZP.382-28/18 Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) 5 października 2018
ZP.382-34/18 Organizacja wizyt studyjnych z obszaru turystyki wraz z noclegiem i wyżywieniem realizowanych w ramach projektu „Absolwent z pomysłem na siebie-podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu” 26 września 2018
ZP.382-32/18 Dostawa sprzętu komputerowego 27 września 2018
ZP.382-30/18 Wymiana foteli audytoryjnych w auli 0.7 Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 30 sierpnia 2018
ZP.382-41/18 Druk i dostawa publikacji na potrzeby Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 10 grudnia 2018