Lista postępowań

Resetuj filtry
Kod Nazwa nadana postępowaniu Data
ZP.382-5/19 Usługa organizacji zimowego obozu szkoleniowego prowadzonego przez Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 21 stycznia 2019
ZP.382-6/19 Dostawa symulatora karetki wraz z wyposażeniem na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 6 lutego 2019
ZP.382-4/19 Wykonanie usługi zorganizowania obozu szkoleniowo-sprawnościowego zimowego w zakresie ratownictwa górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 16 stycznia 2019
ZP.382-9/19 Dostawa 10 komputerów na potrzeby przedmiotu Projektowanie bioniczne z elementami zarządzania środowiskowego 22 marca 2019
ZP.382-14/19 Dostawy i usługi na potrzeby realizacji zadań Instytutu Technicznego PWSZ 1 kwietnia 2019
ZP.382-10/19 Dostawa środków czystości i materiałów gospodarcze na potrzeby Działu Technicznego w PWSZ w Nowym Sączu 15 marca 2019
ZP.382-7/19 Dostawa komputerów do nowej pracowni informatycznej w IT 12 lutego 2019
ZP.382-13/19 Usługa kurs masażu klasycznego 24 kwietnia 2019
ZP.382-16/19 Usługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z Pomysłem dla Siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru administracji. 15 maja 2019
ZP.382-3/19 Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu" 28 marca 2019
ZP.382-20/19 Wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo na potrzeby Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 15 lipca 2019
ZP.382-24/19 Usługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru przedsiębiorczości (Pakiet I) etap II 11 września 2019
ZP.382-21/19 usługa zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne 22 lipca 2019
ZP.382-23/19 Świadczenie usług projektowych budynku Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu III 14 sierpnia 2019
ZP.382-18/19 Świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” II. 14 listopada 2019
ZP.382-25/19 Usługa hotelarska i żywieniowa dla uczestników projektu "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych z obszaru przedsiębiorczości (Pakiet I) etap II- II post. 25 września 2019
ZP.382-28/19 organizacja wyjazdu integracyjno - szkoleniowego dla studentów PWSZ w Nowym Sączu, posiadajacych orzeczenie o stopni niepełnosprawności pn.: „KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI W GRUPIE” organizowanej w dniach 06-07 grudnia 2019 r. w Krakowie 20 listopada 2019