Zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy PZP - postępowania od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Organizacja zimowego obozu szkoleniowego prowadzonego przez Instytut Kultury Fizycznej - ZP.382-2/17

Ogłoszenie - ZP.382-2/17

Wzór umowy - Załacznik nr. 1 - ZP.382-2/17

Wzór oferty - Załacznik nr. 2 - ZP.382-2/17

Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.382-2/17

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZP.382-2/17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie usługi zorganizowania zimowego  obozu  szkoleniowo-sprawnościowego z zakresu ratownictwa górskiego i wysokościowego na potrzeby Instytutu Zdrowia  PWSZ w Nowym Sączu - ZP.382-3/17

Ogłoszenie - obóz zimowy na potrzeby IZ

Wzór umowy - Załącznik nr 1 - obóz zimowy na potrzeby IZ

Wzór oferty - Załącznik nr 2 - obóz zimowy na potrzeby IZ

Wzór wykazu usług - Załącznik nr 3 - obóz zimowy na potrzeby IZ

Ogłoszenie o wyniku postępowania - obóz zimowy na potrzeby IZ

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZP.382-3/17 - obóz zimowy na potrzeby IZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa szkoleniowa – "Specjalista ds. Rachunkowości” - ZP.382-5/17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 - wykaz kadry

Załącznik nr 4 - zobowiązanie

Wyjaśnienia i zmiany treści ogłoszenia (3.03.2017 r.)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa szkoleniowa - certyfikowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Fundation wraz z egzaminem dla studentów PWSZ w Nowym Sączu - ZP.382-4/17

Ogłoszenie na usługi społeczne -certyfikowane szkolenie z egzaminem PRINCE2

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór umowy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór oferty

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wykaz doświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wykaz osób

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - wzór zobowiązania

Wyjaśnienia i zmiany 28.03.2017r.

Wyjaśnienia nr 2 - 28.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZP.382-4/17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa szkoleniowa – "Specjalista ds. Rachunkowości - II postępowanie” - ZP.382-12/17

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 Załącznik nr 1 - wzór umowy

 Załącznik nr 2 - wzór oferty

 Załącznik nr 3 - wykaz kadry

Załącznik nr 4 - zobowiązanie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługa szkoleniowa – "Specjalista ds. Rachunkowości - III postępowanie” - ZP.382-15/17

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 Załącznik nr 1 - wzór umowy

 Załącznik nr 2 - wzór oferty

 Załącznik nr 3 - wykaz kadry

Załącznik nr 4 - zobowiązanie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie usługi zorganizowania letniego obozu szkoleniowo-sprawnościowego z mozliwością doskonalenia umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego na potrzeby Instytutu Zdrowia  PWSZ w Nowym Sączu - ZP.382-18/17

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 Załącznik nr 1 - wzór umowy

 Załącznik nr 2 - wzór oferty

 Załącznik nr 3 - wzór wykazu usług

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

-------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie usługi zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia oraz infrastuktury sportowej na potrzeby letniego obozu szkoleniowego prowadzonego przez Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu - ZP.382-19/17

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 Załącznik nr 1 - wzór umowy

 Załącznik nr 2 - wzór oferty

 Załącznik nr 3 - wzór wykazu usług

 Załącznik nr 4 - wzór wykazu sprzętu

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

-------------------------------------------------------------------------------

Usługa szkoleniowa – "Specjalista ds. Rachunkowości - IV postępowanie” - ZP.382-21/17

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 Załącznik nr 1 - wzór umowy

 Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 - wykaz kadry

Załącznik nr 4 - zobowiązanie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

-------------------------------------------------------------------------------

Usługa hotelarska dla uczestników projektu "Absolwent z Pomysłem dla Siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu" w ramach wizyt studyjnych - ZP.382-30/17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Załącznik nr 2 - zobowiązanie

OGŁOSZENIE O ODSTĄPIENIU OD WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ